ពិនិត្យវ៉ាល់

 • Check Valve X9501

  ពិនិត្យវ៉ាល់ X9501

  សន្ទះត្រួតពិនិត្យ សំដៅលើសន្ទះបិទបើកដែលផ្នែកបើក និងបិទជាឌីសរាងជារង្វង់ ហើយពឹងផ្អែកលើទម្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួន និងសម្ពាធមធ្យមដើម្បីបង្កើតសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរត្រឡប់មកវិញរបស់ឧបករណ៍ផ្ទុក។
  ទំហំ៖ ១ អ៊ីញ; 1-1/2 "; 2";
  លេខកូដ: X9501
  ការពិពណ៌នា: ពិនិត្យវ៉ាល់